Uzsakymu
krepselis

1994 г.
Начало активной торговли строительными материалами. Мы начали с 3 производствнных знаках, а сейчас являемся представителем более чем 20 знаках.

1997 г.
Наша компания начала массовую торговлю металло продукцией, в основном строительнами стальными профилями, для которых были куплены и реконcтруированны здания, обученны рабочие, куплена железнодорожная ветка.

2003 г.
Мы выпустили первые сварные строительные сетки под торговым знаком ATG. Интенсивно работая в строительном рынке и предвидя изменения в связи с политическими шагами страны (вступление в ЕС изменило положение на рынке труда и началась нехватка рабочей силы), в 2002 году компания решила инвестировать в технологически совсем новое сварное оборудование.

2005 г.
Нашы сетки ATG были награждены золотой медалью от конфедерации промышленников Литвы как «Продукция года» В 2005 году мы тоже начали эксплуатировать и автоматическую машину гнутия арматурной стали.

2007 г.
Мы полностью автоматизировали производсвенную линию ATG, после чего можем выпускать больше продукции, упаковывать её на 30 процентов эфективнее и уменшить персонал обслужевания.

2008 г.
Vykdant įmonės numatytą politiką dėl veiklos efektyvumo didinimo, 2008 m. buvo įsigytas automatinis programuojamas metalo pjaustymo konvejeris bei armatūros kapojimo staklės. Įrenginiai leidžia ne tik atlaisvinti darbuotojus nuo sunkaus fizinio darno, tuos pačius veiksmus atlikti kelis kartus greičiau, užtikrinti kokybę bet ir teikti daugiau įvairesnių paslaugų klientams.Taip pat 2008 m.  įmonė įvedė į rinką keliatą naujų produktų, tokių kaip Creaton keraminės fasadinės plokštės ar nestandartinių spalvų ir formų keraminės plytos.
2008 m. įmonėje gaminamiems tinklams ir strypynams buvo suteikti Bureu veritas atitkties sertifikatai. 2008 m. tai buvo vieninteliai tokie produktai Lietuvoje.

2009 г.
Pradėtas įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas  „UAB "Serfas" visų lygių darbuotojų mokymai“ (toliau – Projektas), kurio metu bus surengta per 20 skirtingų mokymų visų padalinių darbuotojams.
Projekto įgyvendinimo metu bus įsisavinta daugiau kaip 380 tūkst. litų paramos. Bendra projekto vertė daugiau kaip 570 tūkst. litų.

2010 г.
UAB „Serfas“ įgyvendino projektą „UAB "Serfas" produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas diegiant e-verslo sprendimus klientų aptarnavimo veiklų optimizavimui“, kurio metu buvo sukurta reikiama materialinė bazė bei įdiegta integruota klientų aptarnavimo sistema. Projektas įgyvendintas per 12 mėnesių.
Naujai įdiegtos sistemos dėka optimizuoti ir integruoti valdymo procesai sudaro sąlygas įmonės apyvartos, darbo našumo ir eksporto augimui, o taip pat pakels įmonės darbo našumą.
Sukurti ir įdiegti moduliai bei pilnai funkcionuojanti vieninga sistema įgalino apjungti ir optimizuoti vidinius ir išorinius verslo procesus, kas taupo užsakymo- gamybos - logistikos laiką bei didina informacijos perdavimo spartą tiek klientams, tiek tiekėjams / partneriams. 5gyvendintas projektas sutrumpino įmonės viduje atliekamų sandorių atlikimo trukmę ir problemų sprendimo laiką, optimizavo apmokėjimo už paslaugas procesus bei sudarė sąlygas efektyviai finansų apskaitai ir analizei.
Projekto įgyvendinimo metu įsisavinta daugiau kaip 115 tūkst. litų paramos. Projektas buvo remiamas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-02-K priemonę ,,E-Verslas LT“. Bendra projekto vertė siekė 230 tūkst. litų.

2011 г.
2010 metais įmonė pradėjo gaminamos armatūros produkcijos sertifikavimo procesą. Ir jau 2010 vieni pirmųjų iš Pabaltijo sertifikavome savo armatūros gaminius Švedijoje, Norvegijoje bei Lenkijoje. O 2011 šį procesą vainikavo ir sertifikato Suomijoje gavimas. Taigi šiuo metu įmonė turi teisę realizuoti savo produkciją visoje Skandinavijoje. 


Norėdami paskatinti kokybiškų plieno gaminių naudojimą 2000 metais mes išleidome pagalbinę priemonę architektams, projektuotojams ir statybininkams „Statyba iš plieno“. Ši knyga buvo išleista bendradarbiaujant su KTU statybinių konstrukcijų katedra.


2013 © UAB "SERFAS" Visos teises sagomos | design - deform code - Sonaro