Uzsakymu
krepselis

1994 y.
The beginning of active sales of building materials. On 1994 company started to sell building materials and quickly expanded its activities. We have started representing 3 producers and now we have more then 20.

1997 y.
Company started to sell steel products and popularize building from light steel constructions. While effectively employing all possibilities of the market, company bought new buildings, which where reconstructed and adjusted to the wholesale trade of steel – investments to separate railroad division, comfortable loading places, cranes, education of employees and more other improvements.

2003 y.
First reinforcement meshes were welded. While intensively
working in building marked and viewing political changes, in
year 2002 company decided to invest into production of  welded reinforcement meshes. In January 2003 we produced first reinforcement meshes, which were named as ATG.

2005 y.
“ATG” got Golden medal from Lithuanian Confederation of Commerce. This showed that during two years “ATG” meshed were widely approved as a professional product. In year 2005 we also started to use automatic reinforcement bar bending machine.

2007 y.
We finish automatization of reinforcement mesh welding line, which allowed us to weld much more mesh for the same time period and 30% effectively and to decrease needed personnel.

2008 y.
Vykdant įmonės numatytą politiką dėl veiklos efektyvumo didinimo, 2008 m. buvo įsigytas automatinis programuojamas metalo pjaustymo konvejeris bei armatūros kapojimo staklės. Įrenginiai leidžia ne tik atlaisvinti darbuotojus nuo sunkaus fizinio darno, tuos pačius veiksmus atlikti kelis kartus greičiau, užtikrinti kokybę bet ir teikti daugiau įvairesnių paslaugų klientams.Taip pat 2008 m.  įmonė įvedė į rinką keliatą naujų produktų, tokių kaip Creaton keraminės fasadinės plokštės ar nestandartinių spalvų ir formų keraminės plytos.
2008 m. įmonėje gaminamiems tinklams ir strypynams buvo suteikti Bureu veritas atitkties sertifikatai. 2008 m. tai buvo vieninteliai tokie produktai Lietuvoje.

2009 y.
Pradėtas įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas  „UAB "Serfas" visų lygių darbuotojų mokymai“ (toliau – Projektas), kurio metu bus surengta per 20 skirtingų mokymų visų padalinių darbuotojams.
Projekto įgyvendinimo metu bus įsisavinta daugiau kaip 380 tūkst. litų paramos. Bendra projekto vertė daugiau kaip 570 tūkst. litų.

2010 y.
UAB „Serfas“ įgyvendino projektą „UAB "Serfas" produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas diegiant e-verslo sprendimus klientų aptarnavimo veiklų optimizavimui“, kurio metu buvo sukurta reikiama materialinė bazė bei įdiegta integruota klientų aptarnavimo sistema. Projektas įgyvendintas per 12 mėnesių.
Naujai įdiegtos sistemos dėka optimizuoti ir integruoti valdymo procesai sudaro sąlygas įmonės apyvartos, darbo našumo ir eksporto augimui, o taip pat pakels įmonės darbo našumą.
Sukurti ir įdiegti moduliai bei pilnai funkcionuojanti vieninga sistema įgalino apjungti ir optimizuoti vidinius ir išorinius verslo procesus, kas taupo užsakymo- gamybos - logistikos laiką bei didina informacijos perdavimo spartą tiek klientams, tiek tiekėjams / partneriams. 5gyvendintas projektas sutrumpino įmonės viduje atliekamų sandorių atlikimo trukmę ir problemų sprendimo laiką, optimizavo apmokėjimo už paslaugas procesus bei sudarė sąlygas efektyviai finansų apskaitai ir analizei.
Projekto įgyvendinimo metu įsisavinta daugiau kaip 115 tūkst. litų paramos. Projektas buvo remiamas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-02-K priemonę ,,E-Verslas LT“. Bendra projekto vertė siekė 230 tūkst. litų.

2011 y.
2010 metais įmonė pradėjo gaminamos armatūros produkcijos sertifikavimo procesą. Ir jau 2010 vieni pirmųjų iš Pabaltijo sertifikavome savo armatūros gaminius Švedijoje, Norvegijoje bei Lenkijoje. O 2011 šį procesą vainikavo ir sertifikato Suomijoje gavimas. Taigi šiuo metu įmonė turi teisę realizuoti savo produkciją visoje Skandinavijoje. 


Norėdami paskatinti kokybiškų plieno gaminių naudojimą 2000 metais mes išleidome pagalbinę priemonę architektams, projektuotojams ir statybininkams „Statyba iš plieno“. Ši knyga buvo išleista bendradarbiaujant su KTU statybinių konstrukcijų katedra.


2013 © UAB "SERFAS" All rights reserved | design - deform code - Sonaro